Terlemenin türleri ve Risk Faktörleri

Terleme vücudun serin kalmasını sağlar. Pek çok vakada tamamen doğaldır. Genellikle sıcak ortamda, egzersiz yaptığımızda veya bizi sinirlendiren, kızdıran utandıran veya korkutan durumlara bir reaksiyon olarak terleriz.
Bununla birlikte aşırı terleme bu tür tetikleyici faktörler olmaksızın gerçekleşir. Hiperhidroz yakınması olan kişilerin ter bezlerinin aşırı faaliyet gösterdiği görülmektedir. Kontrol edilemeyen terleme hem fiziksel hem de duygusal yönden kendimizi rahatsız hissetmemize neden olur.

Aşırı terleme el ayak veya koltuk altlarında gerçekleşiyorsa buna primer veya fokal hiperhidroz adı verilir. Primer hiperhidroz toplumun % 2 ila 3’ünde görülmektedir. Ancak bu kişilerin % 40’ından daha azı tıbbi yardım almayı düşünmektedirler. Primer hiperhidroz olgularının pek çoğunda aşırı terlemeye neden olacak bir unsur bulunamamaktadır. Hiperhidrozun kalıtsal bir özelliği olduğu da düşünülmektedir .Eğer terleme başka bir tıbbi rahatsızlık nedeni ile oluşuyorsa buna segonder hiperhidroz adı verilir. Bu durumda terleme tüm vücutta gerçekleşebilir veya belli bir alanda yoğunlaşabilir. Segonder hiperhidroza neden olabilecek faktörler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

 • Akromegali
 • Hipertiroidizm
 • Glukoz kontrol bozuklukları
 • Feokromositoma
 • Karsinoid sendrom
 • Kanser
 • Tüberküloz veya diğer infeksiyonlar
 • Tüberküloz veya diğer infeksiyonlar
 • Menopoz
 • Omurilik hasarı
 • İnme
 • Parkinson hastalığı
 • Kalp ve akciğer hastalıkları
 • Belirli ilaçların ve maddelerin suistimali
 • Anksiyete durumları