York Test

Vücudumuzun çeşitli gıdalara karşı verdiği reaksiyonları saptamayı amaçlayan ve gıda intoleransına
bağlı gelişen sağlık sorunlarını hızlı, doğru ve güvenilir şekilde saptayan duyarlılığı da son derece
yüksek olan bir testtir. Günlük hayatımızda tükettiğimiz temel gıdalar ile bunlara karşı oluşmuş
antikorları tespit ederek hangi gıdaların sağlığımız için sorun olduğunu ortaya koyar.
York Testi sonuçlarına göre vücudumuz için sorun yaratan ve antikor oluşmasına yol açan gıdalar tespit
edildiğinden bu gıdaların vücudumuz için yaratacağı olası sorunlardan kurtulmuş oluruz. Bu şekilde
yaşam kalitemizde bir yükselme olur.