Corpus Line

Bölgesel Zayıflama

Fransız ekolü bir cihazdır. Kliniğimizde akupunktur tedavisine destek amaçlı olarak ta kullanmaktayız.

Sellülit tedavisi ve bölgesel zayıflama amacıyla kullanılan corpus line, birbirini tamamlayan üç tekniğe dayanmaktadır:

  • İyonoferez: Dokulardaki yağları su içerisinde eriterek, dokularda hapsolmuş suyu serbest bırakmak amacını taşır.
  • Kas Sıkıştırma: Selülit altında bulunan kasların uygun bir elektro sitimülasyona tabi tutulmalarını sağlar.
  • Aktif Drenaj: Sellülit oluşumunda dolaşım faktörü çok önemlidir.Zaten selülit bir dolaşım bozukluğudur. Bu teknikle iyonoferez atıklarını drene etmek için lenfatik dolaşım sağlanır.

Adım adım uygulanan bu teknikler, yerleştirilen paletler yardımıyla sorunlu bölgelere belirli bir akım uygulanması esasına dayanır. Bölgesel zayıflama ya da sellülit tedavisinde bir kür ortalama 10 seanstır; ancak, kişinin durumuna göre 15-20 seansa kadar çıkabiliriz. Seansların sıklığı ise ;hastamızın durumuna göre haftada 1-3 seans arası değişmektedir.